دفترمرکزی

نام شرکت: دفترمرکزی

نام مدیر: دکترافشین افشار

شهر: تهران- تهرانپارس

وب سایت: ندارد

شماره تماس: 77079100

شماره فکس: 77079300

شماره موبایل: 09391691897

آدرس پست الکترونیک: afshinafhar@live.com

آدرس:

کد پستی: