دفتر مرکزی

نام شرکت: دفتر مرکزی

نام مدیر: آقای رستگار

شهر: تهران

وب سایت: ندارد

شماره تماس: 02177079100

شماره فکس: 02177079200

شماره موبایل:

آدرس پست الکترونیک: mahanmasterbatch@gmail.com

آدرس:

کد پستی: