فروشگاه مرکزی

نام شرکت: فروشگاه مرکزی

نام مدیر: سید محمود رستگار

شهر: تهران

وب سایت: ندارد

شماره تماس: 021-55208724---55201724

شماره فکس: 021-55207990

شماره موبایل: ---

آدرس پست الکترونیک: ---

آدرس: شهر ری - باقر شهر - سی متری امام خمینی (ره) - نبش سلمان 2 - رنگ احمد

کد پستی: ---