اولین دوره نمایشگاه تهران پلاست 2017

حضور ماهان مستربچ در اولین دوره نمایشگاه تهران پلاست 2017 از تاریخ 30 دی الی 3 بهمن ماه سال جاری .