ایران پلاست

ماهان مستربچ مقدم شما سروران گرامی را در یازدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست گرامی می دارد
زمان : 2 الی 5 مهرماه از ساعت10 الی 18 
مکان : سالن 11 -10 غرفه 16
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی