آنتی UV

مستربچ های ضد اشعه ماوراء بنفش :
از این مستربچ در جهت افزایش عمر محصول و جلوگیری از تغییر رنگ محصول در برابر نور خورشید استفاده می گردد . موود استفاده در محصولات فیلم های نازک - فیلم های معمولی وضخیم - فیلم های کشاورزی - گونی وجامبو و کارتن پلاست - الیاف - تزریقی PE-PPو لولهای PP .